Zafukovanie optických káblov

Zabezpečujeme zafukovanie optických káblových zväzkom, mikrokáblov a minikáblov zafukovaciou technikou spoločnosti Jettings. Po úspešnom zafúknutí zákazník obdrží zafukovací protokol s detailnými informáciami o zafukovaní, vrátane priebehu zafukovania: napr. teplota ovzdušia, rýchlosť zafukovania či tlačná sila zafukovania. Zákazník tak má úplný prehľad o priebehu prác.