Kontakt

Q-PROJEKT PLUS, s.r.o.

sídlo spoločnosti a fakturačná adresa

Žabinská 325
911 05 Trenčín

prevádzka

Martina Rázusa 3
911 01 Trenčín

IČO: 17147085
DIČ: 2021199983
IČ DPH: SK2021199983

bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK7983300000002101048547
SWIFT: FIOZSKBAXXX

konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Rožník
mobil: +421 902 037 158
email: roznik@qprojekt.sk

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 26554/R

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel.: 032/6400 109
e-mail: tn@soi.sk